fbpx

By

Jeanette van Horssen
Marleen Janssen Groesbeek
Wat heeft economie met sociale behoeften te maken? “Alles”, als we Marleen Janssen Groesbeek, lector Duurzame Finance & Accounting aan Avans, mogen geloven. “We hebben de definitie van ‘economie’ teruggebracht tot economische groei, huizenprijzen en ‘hoeveel geld heeft iedereen in z’n portemonnee, maar waar het bij economie eigenlijk echt om draait is ‘hoe creëren we...
Read More
De Midden-Brabantse woningcorporaties Tiwos, Casade en Leystromen gaan biobased isolatiematerialen vaker toepassen bij onderhoud en nieuwbouw. De corporaties ondertekenen 1 juli 2024 een commitmentverklaring die deze ambitie vastlegt. Eerder committeerden zich al 28 Brabantse corporaties, wat het totaal op 31 Brabantse corporaties brengt: uniek in Nederland.
Read More
60% van de jongeren vindt duurzaamheid belangrijk, maar daarentegen kijkt 12% daadwerkelijk naar duurzame kleding. Ook in andere sectoren komen dit soort taferelen veelvuldig voor; er bestaat een gap tussen wat kopers en opdrachtgevers zeggen en wat ze daadwerkelijke doen. Hoe verkleinen we die gap? En wat gebeurt er als producenten en bouwers verantwoordelijk worden...
Read More
Aan tafel zit een groep agrariërs, bouwers en woningcorporaties. Het is de samenstelling van het gezelschap tijdens de ketenbijeenkomst ‘Biobased Bouwen Vezelrijk Midden-Brabant’. Georganiseerd door Building Balance, Rabobank, Up New en Midpoint Brabant. Een samenwerking met als doel om de biobased bouwketens in de regio te versnellen. In deze ketenbijeenkomst gaan agrariërs, bouwers en woningcorporaties...
Read More
“Genoeg gepraat”, aldus de tafelgasten van de Up New podcast. “Het is tijd om te doen”. Hoe ze dat voor ogen hebben? Jappe de Best van Avans, Vincent van Rijsewijk van Waterschap de Dommel, Bert Krikke van Cirkelstad en tafelheer Jesse de Doelder van Up New nemen je mee naar de werkvloer van de bouw-...
Read More
Bij Up New geloven wij in de kracht van verbinding. Elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen delen, gemeenschappelijke doelen vinden, elkaar versterken en vooral elkaar verder helpen. Verbinding start met een goed gesprek. Dialogen met verschillende partijen die we vanaf nu ook voeren op Spotify, waar iedereen die daar interesse in heeft, gewoon kan meeluisteren.
Read More
Wie Up New onderwijs zegt, denkt al snel aan Jesse de Doelder, onze aanjager, verbinder en rots in de branding. Een collega die niet graag in het middelpunt van belangstelling staat. Liever zet hij anderen in de spotlight. Het gevolg? Veel circulaire actie vindt plaats achter de schermen. Hoog tijd om daar eens verandering in...
Read More
Om circulaire versnelling te brengen in de regio is CIRCO Hub Brabant van start gegaan. Brabantse ondernemers uit een keten komen samen in CIRCO Tracks om nieuwe circulaire designstrategieën en businessmodellen te ontwikkelen met een eerlijke beloning voor iedereen. De hub bundelt krachten en combineert netwerken. Dankzij ketensamenwerking wordt de circulaire economie mogelijk.
Read More
Tijdens de Week van de Circulaire Economie gaan verschillende partijen met elkaar in gesprek tijdens de Transition Tuesday Tilburg podcast marathon. In 2030 moet 50% van de Nederlandse economie circulair zijn. Waar staan we op dit moment in de transitie binnen regio Midden-Brabant? De circulaire transitie mag dan een kwestie zijn van doen, 12 maart...
Read More
Kansrijke en impactvolle startups de ondersteuning geven die ze verdienen, Tilburg University, Fontys, Avans hogeschool, Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant maken er werk van met het initiatief Startups for Society. Waar bevlogen jonge ondernemers werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt en druk op de zorg. In dit verhaal spreken...
Read More
1 2 3

Up New samenwerking

Up New is ontwikkeld als Regio Deal project van Midpoint Brabant in samenwerking met Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid