fbpx

Duurzame Dinsdag

5 baanbrekende inzendingen uit Midden-Brabant voor Duurzame Dinsdag

Morgen is het Duurzame Dinsdag (5 september). Een soort Prinsjesdag, maar dan voor duurzaamheid. Initiatieven uit heel Nederland krijgen een podium in politiek Den Haag. Met een heuse troonrede gebracht door een prominente verduurzamer, lintjes voor dappere klimaathelden en prijzen voor duurzame doeners, worden initiatieven en innovaties uit het hele land zichtbaar voor de politiek. Al deze initiatieven zijn gebundeld in een koffer, die wordt aangeboden aan een vertegenwoordiger van het kabinet. In deze koffer bevinden zich 5 initiatieven uit Midden-Brabant, ingebracht via Midpoint Brabant.

Midpoint Brabant is dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. Met gebundelde krachten werken we aan een slimme en duurzame regio. Binnen het programma duurzame economie van Midpoint Brabant, zijn het onze aanjagers en andere collega’s die de transitie naar de duurzame economie helpen versnellen door kennis te delen, de juiste partijen met elkaar te verbinden en waardevolle samenwerkingen te faciliteren. We adviseren en ondersteunen, organiseren en inspireren, agenderen én maken mogelijk tot het gezamenlijke doel is bereikt. Wij als Midpoint Brabant achter de schermen en onze opdrachtgever centraal. Zoals het hoort.

We zijn trots op al onze samenwerkingen, maar we moesten een keuze maken. Dit zijn de vijf initiatieven die zijn ingezonden voor Duurzame Dinsdag.

1. De Horeca Foodwaste Challenge

Stijgende voedselprijzen en personeelstekorten… Horecabedrijven hadden het niet makkelijk de afgelopen jaren. Om hen te helpen futureproof te worden, hielp Midpoint Brabant verschillende horecaondernemers in regio Midden-Brabant met duurzame oplossingen om slimmer en creatiever te ondernemen. Tijdens de Horeca Foodwaste Challenge leerden ‘onze’ ondernemers diverse manieren om te besparen. Altijd met focus op een optimale gastervaring. Niet alleen leerden ze een slimme menukaart te maken waardoor ze efficiënter inkopen, door te spelen met portiegroottes, de behoeften van de gasten en vooral veel te leren van experts en elkaar, creëerden de deelnemers een gemiddelde afvalreductie van wel 54%!!! Goed voor een gezamenlijke besparing van 20.280 kilo voedsel op jaarbasis, met een waarde van €175.002,-. En dat staat gelijk aan een uitstoot vermindering van ruim 40.560 kilo CO2.

Wat de deelnemers deden om dit voor ­elkaar te krijgen? De lessen en successen brachten we samen in dit ­besparingsmenu. Hier lees je de tips van experts én de deelnemers zelf. Delen mag!

“Voedselverspilling draagt wereldwijd bij aan 10% van de CO2 uitstoot: investeren in projecten om minder voedsel te verspillen geeft rendement en draagt bij aan deze CO2 reductie.”

 

2. Coöperatie Bouwhub Midden Brabant

Een circulaire bouwsector ontstaat niet zonder slag of stoot. In de praktijk komen bedrijven allerlei obstakels tegen. En dat moet maar eens afgelopen zijn, aldus 6 sloop- en bouwbedrijven uit Midden Brabant. De bedrijven verenigden zich in de coöperatie Bouwhub Midden Brabant. Om, in samenwerking met het onderwijs, opdrachtgevers en andere ketenpartijen, deze belemmeringen te inventariseren en aan te pakken.

Meer weten? In de serie verhalen – Onderweg naar een Circulaire Bouwsector– vertellen de deelnemers openhartig waar ze tegenaanlopen, delen successen, maar ook de lessen.

“Afval bestaat niet.”

 

3. Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen (IDGT)

Geotextielen worden veelvuldig ondergronds toegepast in de grond-, weg- en waterbouw en kunnen een forse impact op het milieu hebben. Een nuancering is hierbij op zijn plek, want Polypropyleen geotextiel gaat minimaal 100 jaar mee. Dat is natuurlijk hartstikke duurzaam als het doel daarom vraagt, maar dat is echter niet altijd nodig. Duurzame eisen komen hard op de grond-, weg- en waterbouw af en opdrachtgevers accepteren niet meer dat hun project het afval van de toekomst vormt.

De Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen (IDGT) is opgericht om keten breed innovatie te stimuleren, materialen te verduurzamen, (de mogelijkheden tot) circulair gebruik en recyclen te vergroten en keten breed duurzame kennis op te bouwen.

De IDGT is een groep van bedrijven (TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjes Boomprojecten BV, Martens en Van Oord BV) onderwijs- en onderzoeksinstellingen (Tilburg University en HBO-instellingen) en overheden (Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant) die gezamenlijk werk maken van circulariteit en verduurzaming bij het gebruik van geotextielen.

“De eerste verduurzamingsslag wordt gemaakt met innovatief opdrachtgeverschap.”

Lees hier meer over de doelen van de innovatiegroep. 

 

4. TextielCampus Tilburg 

Tilburg is van oudsher een textielstad. De rijke handelsgeschiedenis is in volle glorie te bezichtigen in het plaatselijke TextielMuseum, binnenkort ook the place to be voor het textiel van de toekomst, want het naastgelegen historische Drögepand wordt duurzaam herontwikkeld tot een hotspot van textiel; de TextielCampus Tilburg. De rijke textielgeschiedenis en de toekomst van Tilburg komen hier samen en versterken elkaar.

Het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers ontmoeten en versterken elkaar. Om zich te laten inspireren, om samen te werken én elkaar te helpen. Repairfuncties en starts-ups in duurzaam textiel experimenteren met nieuwe textieltechnieken, er is ruimte voor interactie, sociale dynamiek en innovatie.

Tijdens deze herontwikkeling wordt gekeken naar een breed maatschappelijk belang. De focus ligt niet alleen op de ambities van een duurzame regio in 2050, maar ook het realiseren van een mooiere leefwijk voor de inwoners met oog op duurzaamheid.

Volg Up New op LinkedIn of Instagram en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom TextielCampus Tilburg.

 

5. Green Deals Loven en Kanaalzone Bedrijventerrein Tilburg

De Green Deal Loven en Kanaalzone heeft als doel om de bedrijventerreinen te verduurzamen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en energie. Aan de hand van een persoonlijke scan krijgen de ondernemers op basis van hun eigen behoeften duurzaam advies op maat. Daarnaast worden er diverse workshops en kennissessies georganiseerd. De Green Deal is een samenwerking tussen ondernemers, waterschappen, gemeente en partners.  

“Samen met ondernemers aan de slag volgens een gestructureerde gefinancierde concrete aanpak werkt om een heel bedrijventerrein te verduurzamen en daarmee aantrekkelijker te maken voor werknemers en omwonenden.”

 

Morgen, op 5 september wordt bekend welke van de 155 inzendingen tot winnaar wordt gekroond.