fbpx

Met Up New versnellen we de circulaire economie in Midden-Brabant

Up New: (Midden-)Brabantse samenwerking voor een circulaire toekomst

De circulaire economie is nieuw, voor iedereen. Het vraagt om een radicale gedragsverandering van de consument, opleidingen voor de banen van de toekomst, aangepaste wetgeving, bewustzijn en overtuiging bij bedrijven om te investeren in een circulaire toekomst. Er zijn veranderingen nodig in het hele ecosysteem, een systeemverandering. Het circulaire ecosysteem Up New wil alle systeempartners hierbij helpen. Alle partners zijn onderdeel van Up New en de verandering.

Een ecosysteem veranderen? Dat doe je niet zomaar. Daar zijn voorlopers met lef voor nodig die anderen inspireren. De ambassadeurs. En die zijn er, maar in de praktijk lopen deze voorlopers vanuit overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven tegen allerlei belemmeringen en uitdagingen aan.  

​Vaak duurt ondersteuning te kort waardoor kansrijke projecten niet het gewenste resultaat opleveren. Circulaire initiatieven weten niet van elkaars bestaan. Tijd, geld en inzichten gaan daardoor verloren waardoor mensen de mogelijkheden van een circulaire economie niet zien met onvoldoende draagvlak als gevolg.   

Een langdurige samenwerking met voorlopers en opvolgers is een voorwaarde om het systeem op gang te helpen om de omslag te maken naar de circulaire economie. Als zij de waarde en voordelen aantonen, beïnvloeden ze de rest van de samenleving om ook te veranderen. 

 

Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld van een langdurige samenwerking met voorlopers uit het ecosysteem is Bouwhub Midden Brabant, een initiatief van Up New samen met Midpoint Brabant en Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West.

Zes deelnemers uit de bouwketen innoveren samen richting de circulaire economie. Daarnaast weten de deelnemers elkaar ook buiten de Bouwhub te vinden en werken samen aan circulaire oplossingen. Ook werken ze aan het realiseren één van hun ambities; een fabriek in regio Brabant die halffabricaat voor circulair beton kan maken.

En ze zijn nog lang niet klaar…

“Ik ben tevreden over de samenwerking en de rol van Midpoint Brabant binnen de Bouwhub. Zonder Midpoint Brabant hadden we de Bouwhub als coöperatie nooit bij elkaar gekregen. Midpoint Brabant doet aanvragen voor subsidietrajecten, verbindt relevante partijen met elkaar en zorgt voor een actieve samenwerking, zodat we echt stappen kunnen maken.”

Petra Landmeter – Koninklijke Bouwend Nederland

Klik op onderstaande afbeelding en lees alles over de ambities en activiteiten van de Bouwhub.

 

(Midden-)Brabant circulair

Wat als overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs uit (Midden–) Brabant de handen ineenslaan? Wat als gelijkgestemden laten zien dat de circulaire economie begint te draaien en kansen biedt voor alle partijen en maatschappelijke problemen oplost? Wat als ze openhartig vertellen waar ze tegenaan lopen, de successen delen, maar ook de lessen, zodat het voor anderen makkelijker wordt om aan te sluiten en mee te doen? ​ 

​En als we dat elke keer Up New blijven doen, zodat er een continu verbeterproces ontstaat en de systeemverandering op gang komt? 

Up New: onze ambitie voor de komende jaren

​Up New als het Brabantse netwerk voor circulaire versnellers en vooruitstrevende doeners. Voor en door alle (Midden-)Brabantse regio’s. Up new wil een actieve samenwerking worden van maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijs en bedrijven die zelf aan de slag gaan en elkaar helpen en inspireren om circulariteit in hun omgeving mogelijk te maken.

​We bundelen onze krachten, delen kennis en slaan handen ineen om obstakels te overwinnen en nieuwe circulaire ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo werken we aan onze circulaire toekomst, een toekomstbestendige economie voor iedereen die dat wil in (Midden-)Brabant. 

Buiten de lijnen van de regio’s is meer ruimte voor groei

Up New wil kopers én makers inspireren en overtuigen van het belang van circulaire producten en diensten. Door alle regio´s en partijen (Midden-)Brabant-breed met elkaar te verbinden, worden kennis, ervaring en initiatieven breder en vooral sneller gedeeld. Dit helpt de deelnemers om hun circulaire ambities waar te maken en te versnellen. 

Om deze ambities ook de komende jaren te realiseren zijn we op zoek naar samenwerkingspartners en middelen. Wil je Up New mede mogelijk maken? Neem dan contact op met Joost Ploos van Amstel via joostploos@midpointbrabant.nl.

Samen met deelnemers van Up New werkt Midpoint Brabant aan de circulaire economie