fbpx
Stageopdrachten

Ontdek hoe jij de wereld kunt veranderen

Het netwerk voor circulaire doeners voor én door regio Brabant

Up New is hét netwerk van circulaire doeners. Voor én door regio Brabant. Samen ontwikkelen we nieuwe oplossingen waarbij duurzame economie, brede welvaart en succesvol ondernemen samenkomen. We spelen daarbij in op nieuwe wet- & regelgeving, stijgende grondstof- & energieprijzen en klimaatverandering. Elke keer Up New.

Stukje bij beetje proberen we de wereld positief te veranderen. Dit doen we niet alleen, want Up New bestaat uit overheden, bedrijven, regio-versnellers, de maatschappij en het onderwijs. Met passie en een flinke portie doorzettingsvermogen en dat is nodig ook, want ook al willen we allemaal circulair, er zijn nog een aantal hobbels in de weg ernaartoe die we eerst moeten overwinnen. Dat is waar jij het verschil kunt maken: als stagiair of afstudeerder onderzoek je nieuwe potentiële verdienmodellen en/of we belemmeringen om kunnen zetten naar kansen. Het blijft het niet alleen bij de theorie, want we houden vooral ook veel van doen!

Bekijk onderstaande vacatures en kies de opdracht waar jij impact kunt maken.

Stageopdracht 1: Circulaire stromen / retourlogistiek 

In de circulaire samenleving neemt logistiek een belangrijke functie in; het transporteren van “end of life” producten (afval) naar op- en overslagstations en circulaire ambachtscentra. Hier worden deze “afgedankte” producten opgewerkt op de R-ladder, die we vervolgens weer als grondstof/onderdeel gebruiken voor nieuwe producten. We zijn hier in de regio volop mee bezig en dat biedt tal van vraagstukken en kansen op voor nu en in de toekomst. Hoe kunnen we, gebruik makend van andere modellen of methodes elders in de wereld, komen tot een krachtige aanpak van retourlogistiek in onze regio?

Is deze opdracht jou op het lijf geschreven, schrijf je dan in via Starlent en tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

 

Stageopdracht 2: brede welvaart ontwikkelen

Brede welvaart richt zich op economische groei en het verbeteren van diverse aspecten van het menselijk welzijn, een belangrijke ontwikkeling voor tal van partijen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor de circulaire economie, wat vraagt om een bredere kijk en niet enkel financieel gedreven is. Hoe kunnen we de ontwikkeling naar brede welvaart benutten voor versterking van de duurzame economie in onze regio?

Is deze opdracht echt iets voor jou? Schrijf je dan in via Starlent en geef tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

 

Stageopdracht 3: financiering Circulaire Economie Company (CESCo)

Een bedrijfseconomische ontwikkeling en deze versterken is cruciaal in de transitie naar circulaire economie. Er ligt mogelijk een kans om te komen tot een Circulaire Economie Service Company (CESCo). De eerste circulaire investering is voor tal van producten en diensten hoog, hoe verwerken we dat in financiering hiervan?

Elementen om mee te werken:

  • Opschalen van duurzame businessmodellen en organisaties
  • Verdienmodellen: van business case naar value case
  • True pricing: hoe laten we (vanuit ketens) zien wat maatschappelijke kosten zijn? En hoe beslissers dus tot andere (langere termijn) keuzes kunnen komen?
  • Welke kansen liggen er in de regio om meer te doen met circulaire/klimaat/energie ESCO’s?
  • Afwegingsmodel, maatschappelijk verantwoord inkopen, etc

Ligt dit in jouw straatje? Schrijf je dan in via Starlent en geef tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

 

Stageopdracht 4: sturen op circulariteit in de textiel en leerketen 

Binnen de textiel- en leerbranche bestaat de keten uit internationale schakels. De keten is lang, is versnipperd en er zijn veel verstrengelde belangen. Er ontbreekt eigenaarschap rondom de thema’s circulariteit en verduurzaming. Het lijkt of het vraaggericht sturen op consumentengedrag hier belangrijk is, maar bij Up New zijn we benieuwd of we circulariteit binnen deze twee ketens ook vanuit andere perspectieven kunnen stimuleren. 

Klinkt dit als een taak voor jou? Schrijf je dan in via Starlent en geef tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

 

Stageopdracht 5: belemmingen voor circulariteit omzetten naar kansen (B2B)

In de bouw en geotextielen heerst er ´veranderangst´ in de markt. Meerdere belemmeringen moeten overwonnen worden om de stap te maken naar circulair. Circulaire bouw is bij tal van opdrachtgevers onvoldoende belegd in de interne organisatie (hoewel de wethouders / bestuurders / directies het wel willen). Vanuit de markt leeft de angst om waardevolle informatie te delen, omdat daarmee een concurrentievoordeel verdampt. Met deze info in het achterhoofd, is de vraag: hoe doorbreken we deze status quo?

Is deze opdracht echt iets voor jou? Schrijf je dan in via Starlent en geef tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

 

Stageopdracht 6: analyse en beïnvloeding duurzaam gedrag.

Hoe brengen we duurzame gedragsverandering verder in onze regio? Hoe kunnen we slim inspelen en gebruik maken van psychologie, marketing en het speelveld van de stakeholders waar we mee werken? Kunnen we ondernemers intensiever betrekken, zijn er koppelkansen te vinden tussen werk en privé gerelateerd gedrag. Of onderzoek doen naar het effect van innovatie in verschillende branches?

Is deze opdracht echt iets voor jou? Schrijf je dan in via Starlent en geef tijdens de inschrijving aan welke opdracht je voorkeur heeft. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl

Geen opdracht die bij je past? Maar wil je wel duurzame impact maken?

Neem contact met ons op en laat weten hoe jouw droomstage eruitziet. Op welk gebied wil jij graag impact maken en hoe ziet dat er volgens jou uit? Laat het ons weten via Starlent en we gaan op zoek in ons brede netwerk naar jouw droomstage. Vragen? Neem dan contact op met Jesse de Doelder via jessededoelder@midpointbrabant.nl