fbpx
Up new ondernemen

Let’s talk business

It’s up to you, maar je hoeft het niet alleen te doen. We denken graag mee. En geven je een zetje in de circulaire richting met praktische tips.

Waar begin je?

Alvast wat praktische tips

Circulair ondernemen op verschillende manieren

Als circulaire ondernemer maak je deel uit van een keten aan partijen met wie je samenwerkt. Bij iedere schakel horen andere kansen voor circulariteit, zoals:

 • Hernieuwbare grondstoffen gebruiken voor nieuwe producten
 • Reststroom van jouw bedrijf inzetten voor producten van een ander bedrijf, of andersom
 • De levensduur van producten verlengen, bijvoorbeeld door onderdelen te hergebruiken
 • Producten deelbaar maken
 • Producten verhuren in plaats van verkopen, zo voorkom je overproductie

Ontdek nieuwe kansen met de R-ladder

Recycling is vaak de eerste associatie bij circulariteit. Terwijl er nog veel betere ideeën zijn. De R-ladder maakt inzichtelijk wat voor soort ideeën. Het is een lijst van zeven circulariteitsstrategieën, op volgorde van de mate van circulariteit:

 1. rethink
 2. reduce
 3. redesign
 4. re-use
 5. repair
 6. recycle
 7. recover

Bij de eerste twee punten gaat het om consumptie en productie vermijden en verminderen. En om producten slimmer maken en gebruiken. Bij punt drie en vier draait het om het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen. Bij recycling gaat het over materialen nuttig toepassen die anders gestort zouden worden. Het idee is om zo hoog mogelijk op de R-ladder in te zetten, liefst dus op eerste trede.

 

Brengt dit je op ideeën? We horen ze graag!

Hulp uit circulaire kring

Rijksoverheid

Wat is precies de planning voor de transitie naar een circulaire economie in 2050? Je vindt het hier.

Lees verder

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deelt alles over overheidsbeleid, subsidieregeling en samenwerking bij circulair ondernemen. Hier vind je ook meer informatie over hoe je de waarde van je product verhoogt binnen een circulaire keten.

Lees verder

Versnellingshuis voor circulaire economie

Dit is een landelijk platform voor circulaire ondernemers, gesteund door de overheid.

Lees verder

Klimaatplein

Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Met diverse online tools bieden ze daarvoor praktische handvatten. Ook vind je op dit platform concrete cases en inspirerende visies.

Lees verder

het Groene Brein

Het Groene Brein helpt met een netwerk van bijna 150 wetenschappers bedrijven om nieuwe duurzame businessmodellen te implementeren, met het oog op een circulaire en inclusieve economie.

Lees verder

MVO Nederland

MVO Nederland is een groot netwerk van Nederlandse ondernemers die samen werken aan een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve nieuwe economie met eerlijke ketens.

Lees verder

Circulaire Maakindustrie

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (2019-2023) is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dat zich sterk maakt voor de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie. Op de website vind je volop praktische tips en inspirerende cases.

Lees verder

Brabant onderneemt circulair

Samen met de BOM, de provincie Noord-Brabant en ABN Amro werkt VNO-NCW Brabant Zeeland aan een versnellingsprogramma om Brabantse ondernemers die circulair willen ondernemen te ondersteunen. Brabant onderneemt circulair organiseert onder meer de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20.

Lees verder

It’s up to you

Maak een vliegende start met Up New

Inspiratie

Voorbeelden en ideeën

Aan de slag

Advies en hulp