fbpx

Circulaire start-up Hummingbird zet kinderwagenindustrie op zijn kop

Lukas en Sander van circulaire start/up Hummingbird, initiatiefnemers Circulaire kinderwagen

Dit is een verhaal over een start-up die de kinderwagenindustrie op zijn kop zet. Lukas Wubben en Sander van Holland vormen het team achter Hummingbird, een start-up die inzet op circulaire kinderwagens. Deze heren zijn geen onbekenden in de industrie: ze werkten allebei als ontwerper bij Mutsy voordat ze besloten het anders te gaan doen. “We willen de manier waarop we kinderwagens produceren en consumeren veranderen om te zorgen voor een betere toekomst voor onze kinderen en de planeet.” Hummingbird is de toekomst van de duurzame kinderwagen.

“Kinderwagens worden geproduceerd, gebruikt en uiteindelijk weggegooid. Misschien wordt de kinderwagen nog wel een keer doorgegeven aan een ander kind, maar uiteindelijk belandt ze bij het afval”, legt Sander uit. “Een kinderwagen is niet geschikt is voor recycling, vaak zijn verschillende materialen gemengd in de onderdelen, deze kunnen daarom niet teruggewonnen worden in de afvalverwerking. In het gunstigste geval worden metalen en onzuivere laagwaardige kunststof  teruggewonnen. De restanten worden als afval gestort of verbrand waardoor kostbare grondstoffen onherroepelijk van de aardbodem verdwijnen. Met alles wat je ziet gebeuren rondom klimaatverandering, willen wij de manier waarop we produceren en consumeren verduurzamen en de afvalhoop verminderen”, licht de ontwerper toe. 

Ontwikkeling van de circulaire kinderwagen

Het probleem dat de start-up aanpakt is duidelijk. Sander en Lukas ontwikkelden een nieuwe kinderwagen van duurzame en recyclebare materialen op basis van ‘losmaakbaarheid’. Dit houdt in dat je de onderdelen gemakkelijk vervangt. Zo gaat de kinderwagen een leven lang mee. Komt het einde van de levensfase in zicht? Dan zijn de materialen zodanig samengesteld dat ze als grondstof dienen voor nieuwe producten. “Wij willen de transitie inzetten van de lineaire kinderwagen naar de circulaire kinderwagen”, vertelt Lukas. “Daarnaast willen we af van het principe dat we standaard lagelonenlanden gebruiken voor goedkope onderdelen, die we de halve wereld over vervoeren met alle uitstoot van dien, alleen maar omdat het een paar centen goedkoper is. Dat zijn de dingen waarvan wij denken ‘dat kan anders en dat moet anders’. Dat is de basis van ons concept Hummingbird.”

De productlevenscyclus van een lineaire kinderwagen:

productlevenscyclus van een lineaire kinderwagen

De productlevenscyclus van een circulaire kinderwagen:

productlevenscyclus van een circulaire kinderwagen

Brabant Start-up Fonds

Het was niet makkelijk om te beginnen als start-up. In 2021 ging werkgever Mutsy failliet, Lukas en Sander zijn toen vanuit de WW met de start-up regeling voor zichzelf begonnen. “We hadden wel een plan, maar geen geld en weinig ondernemerservaring”, vertelt Lukas. “Daarom klopten we aan bij Midpoint Brabant. We kregen vanuit Midpoint Brabant begeleiding van Richard Heesen en Vincent van Rijsewijk uit het Start-up team. Zij gaven ons sturing en begeleiding naar financiering en dat was succesvol. We zijn de allereerste circulaire start-up die gefinancierd wordt door het Brabant Startup Fonds vanuit de provincie Noord-Brabant”, vertelt Lukas trots. Het bedrag van € 300.000 wordt gebruikt om het vroege fase traject te doorlopen. Midpoint Brabant biedt start-up begeleiding aan bedrijven die bij voorkeur maatschappelijke impact maken.

“We kijken niet alleen naar het economische verdienmodel, het moet economisch én maatschappelijke een toegevoegde waarde hebben”, legt business developer Richard Heesen uit. “Als je beide belangen meeneemt maak je andere keuzes. We willen van lineair naar circulair. En van lagelonenlanden naar lokale productie.

Een impact start-up kijkt naar de waarde voor de maatschappij en dat vraagt om lef en omdenken. Het is niet meer van deze tijd om alleen in eigen belang en winst te ondernemen”, aldus de business developer. Samen met Vincent begeleidde hij Hummingbird richting de financieringsaanvraag, daar ging een heel traject aan vooraf. De business developers maakten het de ontwerpers niet altijd even makkelijk. “Ik wil van alle aannames bewijs, dat zorgt voor veel onderzoekswerk voor de mannen. Dat geldt ook voor trends, die kun je ook niet altijd klakkeloos overnemen”, aldus Richard.

Loop niet klakkeloos trends achterna

Als er een trend is, waarom zou je die dan niet gewoon volgen? Hier geeft Richard graag antwoord op: “Een trend bewijst niet dat er ook daadwerkelijk behoefte is aan het product. Het doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk circulaire kinderwagens te verkopen. Dan moet je de schaalbaarheid onderbouwen om financiering te vinden. Het is daarom belangrijk om dat validatieproces heel goed te doen, om te checken of mensen echt bereid zijn te betalen voor je product”, legt Richard uit. “Als je aan 1000 mensen vraagt of ze een circulaire kinderwagen willen, zeggen ze allemaal ‘ja’. Dat is het sociaal wenselijke antwoord. Door te valideren onderzoek je of die mensen ook doen wat ze zeggen en ook in de praktijk circulaire producten kopen. Die mensen vormen de groep die als eerste aan de slag gaat met de eerste versie van de kinderwagen. Daar leren we van, zodat de latere versie geperfectioneerd is voor de massa. Dan veroveren we de rest van de markt, omdat de Hummingbird er klaar voor is.”

Validatie leidt tot waardevolle inzichten

Als je een succesvol product wil ontwikkelen, moet je de taal van je doelgroep begrijpen. En dat die taal niet altijd overeenkomt met de taal die je zelf spreekt, ondervonden Sander en Lukas tijdens hun validatieonderzoek. “Onze definitie van duurzaamheid is ‘een zo laag mogelijke milieubelasting’. Toen we onze doelgroep vroegen wat duurzaamheid voor hen betekent, gaven ze als antwoord ‘een lange levensduur’. Dat heeft natuurlijk ook te maken met duurzaamheid zoals wij die bedoelen, maar dat is niet de definitie waar wij naar op zoek waren.”

Een open blik en het stellen van veel vragen leidde tot nieuwe inzichten. “We dachten dat iedereen zich druk maakte om de opwarming van de aarde en het verminderen van plastic in het milieu”, vertelt Sander. “Maar toen we aan mensen vroegen wat ze echt belangrijk vonden, bleek dat vooral de levensduur te zijn. Er is behoefte aan een kinderwagen die lang meegaat en met een goede oplossing aan het einde van de levensduur”, vertelt de ontwerper. 

“Dit was verrassend, want onze focus was het gebruik van circulaire materialen, terwijl de levensduur minstens zo belangrijk is voor de doelgroep. We hebben 15 jaar ervaring en weten echt wel wat van kinderwagens. Toch hebben deze vragen ontzettend veel waardevolle inzichten opgeleverd. Als ontwerper kun je met deze input veel meer waarde toevoegen aan je product en zorgen dat het echt aansluit bij de doelgroep. We hebben ook gemerkt dat er verschillende types duurzame consumenten zijn”, aldus Sander. 

“Wat ze goed deden is persona’s maken”, haakt business developer Vincent in. “Het was grappig om te zien dat de persona’s goed bij verschillende types consumenten pasten. De meest milieubewuste consumenten kopen bijvoorbeeld bijna altijd een draagzak. De ‘vernieuwend duurzame’ groep verduurzaamt huizen en besteedt gemiddeld meer geld aan circulaire producten. Dat was echt een eyeopener, we hadden niet verwacht dat het onderzoek zulke kenmerkende resultaten zou opleveren.”

Transparantie en onderscheidend vermogen van Hummingbird

Het validatieproces bracht meer interessante inzichten naar voren: “Mensen die veel waarde hechten aan duurzaamheid, willen liever een refurbished kinderwagen dan een gloednieuwe”, vertelt Sander. “Dit is iets waar we in ons ontwerp rekening mee houden. We ontwerpen op basis van losmaakbaarheid. Gaat er een onderdeel kapot? Bestel dat onderdeel, stuur het defecte exemplaar terug en de kinderwagen is weer zo goed als nieuw.” Naast de doelgroep die liever een nieuwe kinderwagen, bereiken we nu ook óók de doelgroep die liever een refurbished exemplaar wil.”

Daarnaast blijkt transparantie over bijvoorbeeld type materialen en productiewijze een belangrijk onderdeel te zijn in de keuze voor een kinderwagen. Ouders in spé of kersverse ouders willen alleen het beste voor hun kind. Als er ruimte voor is, wordt de keuze voor een kinderwagen met zorg gemaakt. “Naast kwaliteit en veiligheid speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol in die keuze”, licht Lukas toe. “Niet alleen willen de ouders weten van welke materialen de kinderwagen is gemaakt, maar ook waar die is gemaakt en hoe de producten zijn geproduceerd en vervoerd. Sommige ouders pluizen alles uit voordat ze een beslissing maken en dat snappen wij. Wij willen hier juist transparant over zijn, omdat dit voor ons ook belangrijke speerpunten zijn.”

Vincent haakt in: “De doelgroep hecht niet alleen waarde aan kwaliteit en de kosten, maar ook aan de ketensamenwerking: wie zijn de toeleveranciers? Zijn de materialen eerlijk? Waar zijn ze van gemaakt? Wat is de CO2 uitstoot?” legt de business developer uit. “Hummingbird is hier heel transparant in, zo voegen ze een totaal nieuwe waardepropositie toe aan het product en versterken het onderscheidend vermogen.”

Wie met lineaire ogen naar een circulair business idee kijkt, schiet het af

Na de validatie periode waren Sander en Lukas klaar om de financieringsaanvraag te doen. “Voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt het plan eerst beoordeeld door een externe beoordelingscommissie”, legt Vincent uit. “Dit panel bestaat uit verschillende experts op het gebied van circulariteit. Die kennis is hard nodig, want de financiers gaven eerder aan geen brood in het plan te zien; ‘een ‘normale’ kinderwagen kun je toch ook recyclen?’ Recyclen staat op de laatste trede van de R-ladder*”, vertelt Vincent ernstig. “Dat is de minst circulaire optie. Wie met lineaire ogen kijkt naar een circulaire businesscase, schiet het idee af. Traditionele beoordelaars hebben nog weinig circulaire kennis van deze nieuwe wereld. Daarom is het van belang dat de externe beoordelingscommissie ook meekijkt. Zij werken zelf ook met een circulair businessmodel en weten precies wat wel en niet werkt”, aldus de business developer.

R-ladder: op deze ladder vind je de strategieën voor circulaire businessmodellen.
Op schaal van 1 op 10 is 1 het meest circulair.

Versnellen en leren van andere start-ups in de Spoorzone

Hummingbird strijkt neer in de Spoorzone. Het eerste officiële kantoor. “Hier kunnen we onze circulaire kinderwagens ontwikkelen met gelijkgestemde start-ups die onze passie voor duurzaamheid en innovatie delen”, vertelt Sander enthousiast. “Vanaf 1 april zijn we de trotse nieuwe bewoners van Gebouw 90.”. Richard voegt toe: “Midpoint Brabant is de poortwachter van Gebouw 90 samen met de hogescholen Fontys en Avans, ook Universiteit Tilburg en Gemeente Tilburg. We willen graag dat nog meer impact start-ups zich hier vestigen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar helpen versnellen. Die start-ups profiteren van onze begeleiding en hulp bij financiering, wij zitten immers om de hoek. Dit maakt de begeleiding een stuk gemakkelijker”, aldus de business developer.

Ook Vincent ziet dit helemaal zitten: “We zijn samen bezig om de nieuwe economie te bouwen en inhoud te geven. In deze vernieuwende omgeving is er ruimte om te experimenteren”, weet hij. “Tijdens dat proces is het ontzettend belangrijk om open te staan en nieuwe inzichten op te doen. Te kijken naar wat kan, niet wat er niet kan. Hoe mooi is het dat je dat kunt leren van elkaar. Bij het koffiezetapparaat en daarbuiten kunnen verschillende start-ups elkaar inspireren, elkaar helpen en samen brainstormen.”

logo Hummingbird circulaire kinderwagen

Hoe ziet de toekomst van Hummingbird er uit?

Sander en Lukas zijn druk bezig met de ontwikkeling van het eerste prototype van de Hummingbird. Met dat prototype proberen ze vervolgfinanciering te krijgen. De planning is dat de eerste Hummingbird in de zomer van 2024 uitvliegt. “Het ontwikkelen van een circulaire kinderwagen gaat veel verder dan de productie van een duurzaam product”, vertelt Lukas. “We willen een platform rondom duurzaamheid creëren waarmee we samenwerken met onze klanten voor een betere toekomst voor onze kinderen en de planeet.” “Onze kinderwagens worden geproduceerd van gebruikte materialen”, licht Sander toe. “Hierdoor wordt afval verminderd en ligt er minder druk op de grondstoffen van de planeet. Omdat we met partners werken die dezelfde visie hebben als wij, kunnen we ervoor zorgen dat de Hummingbirds worden geproduceerd volgens de hoogste standaarden van duurzaamheid en kwaliteit”, eindigt Sander het verhaal. 

Dit is het verhaal van Hummingbird tot nu toe. We houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom deze innovatieve start-up. Werk je ook bij een impactvolle start-up die wel wat hulp kan gebruiken? Neem dan contact op met één van onze business developers via startup@midpointbrabant.nl. Maak hier direct een afspraak.